Pełna identyfikacja wizualna,

Pełna identyfikacja wizualna,

Identyfikacja wizualna jest podstawowym narzędziem, służącym kreowaniu wizerunku marki, zwłaszcza nowej firmy na rynku. Struktura wizerunku poszczególnych elementów graficznych składa się na ogólny wizerunek danej marki, dlatego niezmiernie ważne jest zharmonizowanie odbioru wszystkich tych elementów, a następnie ich promocja jako spójnej całości. Polecamy nasze usługi w tym zakresie.

powróć do góry